ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ลำดับที่ ๑ - ๒๒๕๓)

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลอุบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ลำดับที่ ๑ - ๒๒๕๓) ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาดาวน์โหลดข้อมูล PDF

ข่าวสารอื่นๆล่าสุด