ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อย พลุ ตะไล บั้งไฟ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อย พลุ ตะไล บั้งไฟ โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่ได้แนบมา

ข่าวสารอื่นๆล่าสุด