ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎกระทรวง กำหนดอาคารที่ต้องทำประกันความรับผิดตามกฏหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลอุบล มีข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎกระทรวง กำหนดอาคารที่ต้องทำประกันความรับผิดตามกฏหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย

ข่าวสารอื่นๆล่าสุด