ประกาศสอบ

เทศบาลตำบลอุบลประกาศสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสายปฎิบัติดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล