ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล พ.ศ.๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมา

ข่าวสารอื่นๆล่าสุด