ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลอุบล วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลอุบล วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบมา

ข่าวสารอื่นๆล่าสุด