ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามเอกสารที่ได้แนบมา

ข่าวสารอื่นๆล่าสุด