ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล ครั้งแรก วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศสภาเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุบล ครั้งแรก วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอุบล ตามเอกสารที่แนบมา

ข่าวสารอื่นๆล่าสุด