เทศบาลตำบลอุบล

เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาศูนย์เด็กเทศบาลตำบลอุบล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์