ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ให้เช่าที่ดิน เนื้อที่ ๑ งาน ๖๖ ตารางวา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ให้เช่าที่ดิน เนื้อที่ ๑ งาน ๖๖ ตารางวา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายละเอียดที่ได้แนบมา