ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน (ชาย) “หนองหอยคัพ” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (กีฬาต้านยาเสพติด

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน (ชาย) “หนองหอยคัพ” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (กีฬาต้านยาเสพติด) ตามรายละเอียดที่ได้แนบมา