ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “หนองหอยคัพ” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (กีฬาต้านยาเสพติด)

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การใช้ระเบียบการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ “หนองหอยคัพ” ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (กีฬาต้านยาเสพติด) ตามรายละเอียดที่ได้แนบมา