ยกเลิกการชะลอการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ยกเลิกการชะลอการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 

 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 


 ดาวน์โหลดเอกสารนี้ ไฟล์ PDF