ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ให้เช่าอาคารแสดงสิ้นค้า ถนนสุขาพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ให้เช่าอาคารแสดงสิ้นค้า ถนนสุขาพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ตามรายละเอียดที่ได้แนบมา