จดหมายข่าวสำนักงานเทศบาลตำบลอุบล ประจำเดือน ตุลาคม 2563

จดหมายข่าวสำนักงานเทศบาลตำบลอุบล ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ที่อยู่ 222 ถนนสุขาพัฒนา หมู่ที่ 18 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. 0-4542-9437 www.tambonubon.go.th ,Facebook : สำนักงานเทศบาลตำบลอุบล@tambonubon