ประชาสัมพันธ์จองพื้นที่จำหน่ายสินค้า ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 29 ตุลาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ประชาสัมพันธ์จองพื้นที่จำหน่ายสินค้า ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 29 ตุลาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) เอกสารประกอบ **สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ** จับฉลากวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณริมสระน้ำทุ่งศรีวนาไล (ใต้ต้นฉ่ำฉา) ทั้งนี้..สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร. 045-429-440 (ในวันและเวลาราชการ)