ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคน

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน

 เรื่อง วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

 รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดไฟล์ ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้


 ดาวน์โหลดไฟล์แนบที่นี่