ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล  

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้  


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแนบ  


 ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2557