ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมา