เรื่อง ประกาศขยายเวลาการรับสมัครสอบ

เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล