วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลอุบล ขอเชิญร่วมงานกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป คำขวัญวันเด็กปีนี้ "เด็กยุคใหม่ รู้รัก สามัคคี รู้หน้าที่พลเมือง"