จัดงานประเพณี เข้าพรรษา

จัดงานประเพณี เข้าพรรษา"วิถีตำบลอุบล ยลถิ่นศรีวนาไล ร้อยใจสู่อาเซียน" ประจำปี 2557 


 update ล่าสุด แก้ไขประกาศ กติกาและหลักเกณฑ์การประกวด  เมื่อ 30 มิ.ย 57