มหกรรมกีฬามวลชน แชลเลนจ์เดย์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม มหกรรมกีฬามวลชน แชลเลนจ์เดย์ ในวันที่ 28 พ.ค. 2557 รายละเอียดตามเอกสารแนบ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล