ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน

เทศบาลตำบลอุบล ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,ผอ.กองงานต่างๆ,หัวหน้าฝ่ายราชการและพนักงานเทศบาลตำบลอุบล ได้ร่วมมอบค่าช่วยเหลือกรณีเหตุเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ ๕๕๙,๕๕๙/๑,๕๕๙/๒ หมู่ ๑ บ้านท่าบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๓ หลัง ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุบล ตามรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมา