วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลอุบล ขอเชิญร่วมงานกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป คำขวัญวันเด็กปีนี้ "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"