"โครงการปรับปรุงสภาพบ้านผู้สูงอายุ" ในเขตเทศบาลตำบลอุบล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานของเทศบาลฯ ร่วมมอบบ้าน "โครงการปรับปรุงสภาพบ้านผู้สูงอายุ" ในเขตเทศบาลตำบลอุบล รายนางเวียง อุดมศรี หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาคำ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี