มหาสงกรานต์ เทศบาลตำบลอุบล ๑๑ เมษายน นี้

มหาสงกรานต์ เทศบาลตำบลอุบล  


กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 

ณ ทุ่งศรีวนาไล สำนักงานเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี