รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (แก้ไขเพิ่มเติม)   


เอกสารตามรายละเอียดที่แนบ 


เอกสารที่ ๑ คลิ๊กทำการดาวน์โหลด


เอกสารที่ ๒ คลิ๊กทำการดาวน์โหลด