แผนการดำเนินงานโครงการเทศบาลพบประชาชน

แผนการดำเนินงานโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2557  เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 1-3 เมษายน 2557