ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. ณ ลานกิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลอุบล โดยมีกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็ก ร่วมเล่น/กิจกรรมรับของขวัญจากซุ้มร้านค้า/หน่วยงาน เล่นเครื่องเล่นไสเดอร์ยักษ์ฟรี รับประทานอาหารฟรี และแจกของขวัญมากมาย