ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ขอประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตามรายละเอียดดังนี้