ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ขอประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ตามรายละเอียดดังนี้